Замърсяване на почвите

Някои растителни видове не цъфтят, ако нощта е по-кратка, докато други цъфтят преждевременно. Фотосинтезата, предизвикана от изкуствена светлина, може да доведе до необичаен растеж и изоставане в периода на цъфтеж и почивка на растенията.

Ново изследване, доказва, че растителността също изпитва сериозно объркване от светлинното замърсяване и дървета и цветя започват да цъфтят по-рано от обичайното през пролетта.Ярките светлини от уличните лампи, рекламите и сградите влияе сериозно на цикъла ден-нощ, който е от съществено значение за живота на растенията. А когато дърветата напъпят прекалено рано, може да се окаже и прекалено студено за тях да оцелеят. Също така насекомите, които ги опрашват, може да не успеят да изпълнят функцията си и така да застрашат съществуването им.

alternative