Замърсяване на въздуха

Светлинното замърсяване на града влияе върху замърсяването на въздуха

Излишната светлина през нощта може да допринесе за замърсяването на въздуха, според проучване на учени. Издигащата светлина от външно осветление, която допринася за сиянието на небето над градовете, също пречи на химичните реакции, които естествено почистват въздуха през нощните часове. Всяка нощ химикалите от изгорелите газове на превозни средства и други създадени от човека източници се разграждат и се предотвратява превръщането им в смог, озон или други дразнители от форма на азотен оксид, наречен нитратен радикал. Слънчевата светлина унищожава естествено срещащия се нитратен радикал, така че този процес се случва само в часове на тъмнина. Тези факти могат да насърчат градовете да приемат екологично отговорни практики за осветление на тъмното небе, които включват използване на напълно екранирани тела, минимални нива на осветление и осветление само когато е необходимо. „Предстоящият преход към LED външно осветление също ще позволи на градовете да използват адаптивни контроли на осветлението за затъмняване или изключване на осветлението, когато не е необходимо. Това не само ще намали значително консумацията на енергия, въз основа на това ново изследване, но също така може да подобри качеството на въздуха.

alternative