Влияние върху живониския свят

Не само засяга човешките същества, но това светлинно замърсяване променя ритмите на живите същества. Нощната флора и фауна, които имат различни цикли, имат различна биологична активност от тези, които действат през деня. Това излишно осветление може да доведе до нараняване на живота на животните. Например, най-засегнати са онези животни, които имат нощен живот на плажовете и това представлява опасност за морския живот. Планктонът има различни цикли на изкачване и спускане, които се променят от това излишно изкуствено осветление.

От друга страна имаме и размножаването на морски костенурки. Тези костенурки обикновено се ръководят от лунната светлина и погрешно правят луната за светлината на уличните лампи. Това означава, че те не поставят яйцата на правилните места и че в крайна сметка се скитат из целия плаж в търсене на предполагаемата луна.

Птиците също имат различни въздействия директно от отблясъци и дезориентация. Изкуствената светлина причинява тези въздействия върху видове, които напълно губят пътя си и търсят храна. Търсенето на храна е процес на кондициониране за оцеляването на птиците. Ако те обикновено имат хранителен ритъм или и това е нарушено от изкуственото осветление, те могат да търсят тази храна по-късно от нормалното и да свършат на празен стомах.

Всички тези въздействия могат да доведат до разкъсвания в екологичния баланс на различни популации. Въпреки че може да не изглежда така, насекомите също се променят от това излишно осветление.

Както можете да видите, светлинното замърсяване има различни въздействия както върху хората, така и върху флората и фауната. Надявам се, че с тази информация можете да научите повече за светлинното замърсяване.